Algemene verkoopsvoorwaarden

1.Aanvaarding van de voorwaarden

Iedere reservering is uitsluitend onderworpen aan onze algemene voorwaarden. De koper erkent kennis genomen te hebben van alle voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke in Nederland gesloten verkoop.

2. Betaling /reservatie

Elke reservatie gebeurd via een voorschot van 30% of meer van het aankoopbedrag. Het resterende bedrag van de betaling kan ter plekke overgemaakt worden bij levering of contant betaald worden. Bij de bezorging zal de klant na levering per mail de factuur ontvangen als bevestiging van de door ons geleverde keuken. Er is uiteraard een aankoop korting bij het vooruitbetalen van het gehele aankoopbedrag namelijk 5% op het totale prijs exclusief bezorg kosten.

3. Bezorging

Het risico op verlies of beschadiging blijft ten laste voor de verkoper tot op het moment van levering. De eigendomsoverdracht vindt plaats na de volledige betaling van het bedrag in hoofdsom en kosten.  We behouden het recht voor om niet betaalde goederen terug te nemen. Keukens worden enkel tot aan de voordeur geleverd en niet binnen. Uiteraard tegen meerprijs van €150 wordt de keuken binnen gezet. Indien een keuken niet geleverd kan worden om welke redenen dan ook door Tweedehandskeukenspaleis behoudt uw het recht de teruggave van het voorschot of gehele betaling terug te krijgen. De bezorgkosten per regio staan nadrukkelijk vermeld op onze website (levering). Indien de klant de keuken nog wenst te bezichtigen zal de keuken opgesteld worden. De klant kan zelf een besluit nemen om ook rechtstreeks de keuken te laten leveren op de aangegeven datum die vermeld staat bij elke van onze keukens. De bezorgkosten zullen dan € 200 bedragen bij rechtstreekse levering. Indien de keuken direct beschikbaar is en hierbij de klant kiest voor een levering na bezichtiging dan zal dit € 275 bedragen gelet op het feit dat de keuken dubbel wordt ingeladen en uitgeladen inclusief bezichtiging).

Indien Tweedehandskeukenspaleis de verkoop zelf verbreekt zal het voorschot bedrag terug gestort worden. Tweedehandskeukenspaleis beheert het voorschot als een borg op de gereserveerde keuken en deze is de koper niet kwijt. Tweedehandskeukenspaleis kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de verkoop niet door kan gaan wegens gewijzigde omstandigheden bij de leverancier of wegens onmacht en of een latere levering dan er gepland is. Consument is hier van op de hoogte en heeft geen enkele recht om een schadevergoeding te eisen. Ook indien er kosten zijn gemaakt. De koper kan de keuken bij bezichtiging weigeren en met behoudt van het voorschot altijd van keuken veranderen indien gereserveerde keuken niet naar wens is en of als de keuken niet meer leverbaar blijkt te zijn.

4.1 Indien er gebreken zijn dient de klant dit binnen die 3 werkdagen na levering te melden.

4.1.1 De koper is zelf verantwoordelijk voor de afmetingen en kan Tweedehandskeukenspaleis niet aansprakelijk stellen indien de keuken bij levering niet blijkt te passen.

4.A Tweedehandskeukenspaleis voert geen montage uit en zorgt enkel voor de levering van de keuken.

5.Garantie

Tweedehandskeukenspaleis geeft op de keuken 3-maanden garantie op de apparatuur. Indien de apparaten niet werken binnen de 3 maanden na levering zal deze omgeruild kunnen worden door de koper en zelf af te halen in onze winkel. De factuur dient als betaalbewijs en dient in alle tijden als bewijs te worden aangeleverd.

Indien de klant zelf inbouw apparatuur koopt zonder onze toestemming zal dit niet vergoed worden door Tweedehandskeukenspaleis.

6.Geschillen

Voor geschillen of klachten is de Nederlandse wet van toepassing. De keuken blijft eigendom van Tweedehandskeukenspaleis op het moment dat de betaling nog niet voldaan is.

Menu